Hiển thị tất cả 10 kết quả

Chuyển nhượng Swanbay

Bán lại Shop 6C.03.28 ZONE 6

Giá bán:9.951.000.000
Giá bán:15.500.000.000

Chuyển nhượng Swanbay

Biệt thự đơn lập Pháp J07.XX

Giá bán:12.500.000.000
Giá bán:14.000.000.000
Giá bán:15.000.000.000

Chuyển nhượng Swanbay

Biệt thự đơn lập vườn

Giá bán:12.500.000.000
Giá bán:14.500.000.000
Giá bán:2.694.000.000

Chuyển nhượng Swanbay

Dinh Thư Pháp J09.XX View Sông

Giá bán:21.000.000.000
Giá bán:5.600.000.000