THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc một số tin đăng sai lệch tại Dự án Khu Đô thị Du lịch sinh thái

Đại Phước do DIC Corp làm Chủ đầu tư thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

         Trong thời gian vừa qua, có một số báo chí, trang mạng đã đăng một số bài báo về Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước do DIC Corp làm Chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong đó có một số thông tin sai lệch, chưa phản ánh đúng tình hình thực tế tại Dự án nên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC Corp. Sau khi nghiên cứu kỹ nội dung các bài báo, DIC Corp xin phản hồi thông tin để các cổ đông, đối tác và nhà đầu tư yên tâm, cụ thể như sau:

1./      Về nội dung “xẻ thịt đất công”:

–        DIC Corp được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm để thực hiện Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước tại Quyết định số 1667/QĐ.CT.UBT ngày 05/6/2003, được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại Văn bản số 371/TTg-CN ngày 05/4/2005. Việc thẩm định dự án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trong đó Bộ Xây dựng là đơn vị chủ trì, các Bộ, ngành và UBND tỉnh Đồng Nai đều có ý kiến thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư.  

–        Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (quy mô 464,559ha) tọa lạc tại Cù Lao Ông Cồn, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tại Dự án không có đất công, chỉ có đất của các hộ dân.

–        Dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất và thực hiện công tác bồi thường, GPMB theo quy định của pháp luật về đất đai. Theo đó, DIC Corp chỉ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, ứng trước tiền để chi trả cho các hộ dân thuộc diện phải đền bù giải tỏa theo các quyết định của Nhà nước. Toàn bộ tiền đền bù là từ nguồn vốn của doanh nghiệp, không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

         Vì vậy, nội dung “xẻ thịt đất công” và nội dung “Hàng trăm ha đất được giao cho các doanh nghiệp nhà nước, sau đó chuyển giao cho các doanh nghiệp tư nhân không qua đấu giá” mà các bài báo viết về Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước là sai vì dự án không có đất công.

2./      Về nội dung “Bán lúa non, giá bèo”

Các bài báo cho rằng hiện nay giá trị khu đất rất lớn nhưng DIC Corp định giá để hợp tác với giá bèo?

Theo quy định của Quy chế đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP thì :

2. Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới trực tiếp đầu tư và kêu gọi các chủ đầu tư cấp 2 đầu tư xây dựng các công trình trong khu đô thị mới theo quy hoạch chỉ tiết xây dựng của dự án đã được duyệt.”

Theo đó, sau khi hoàn thành việc nộp toàn bộ tiền sử dụng đất và tiền sử dụng đất này không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (được Bộ Tài chính xác nhận tại Văn bản số 15175/BTC-TCDN ngày 09/11/2007), thực hiện san nền và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính, DIC Corp đã đề nghị được liên doanh, hợp tác với các đối tác có năng lực trong và ngoài nước để thực hiện các Dự án cấp 2 (Dự án thành phần) thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước và đã được Bộ Xây dựng (cơ quan chủ quản) chấp thuận tại Văn bản số 1455/BXD-KHTC ngày 26/7/2007.

Thời điểm 2007, khu vực này rất hoang vu, hẻo lánh, không có kết nối, xa khu dân cư, khu công nghiệp nên không được nhà đầu tư nào quan tâm. Mặt khác, rất nhiều dự án khác ở Nhơn Trạch (có lợi thế hơn Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước rất nhiều) như các dự án tại khu vực Phước An – Long Thọ của HUD, của Tổng Công ty xây dựng Hà Nội,…cũng đang ở trong tình trạng dự án ma, không được khách hàng và nhà đầu tư nào để ý. Tuy nhiên, với quan hệ mật thiết với các nhà đầu tư và uy tín trên thương trường của Ban Lãnh đạo DIC Corp, đồng thời với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong đàm phán, thuyết phục, DIC Corp mới kêu gọi được các nhà đầu tư nước ngoài vào cùng hợp tác đầu tư tại Dự án. Có thể nói đây là công lao rất lớn của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, thực hiện tốt chủ trương kêu gọi vốn FDI của Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Nai.

Mặt khác, giá đất nền (đã có đầy đủ hạ tầng, hoàn thành công tác san nền đến cos xây dựng, với diện tích mỗi lô chỉ khoảng 100m2) tại dự án Phước An – Long Thọ thời điểm 2007 – 2008 chỉ khoảng 1,1 – 1,3 triệu đồng/m2 (tương đương với 68 – 80 USD/m2). Trong khi đó, DIC Corp đã đàm phán với đối tác đơn giá hợp tác tính trung bình tương đương khoảng 90USD/m2 nếu tính trên đất kinh doanh (chỉ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính và san nền giai đoạn 1), với diện tích hợp tác rất lớn. Như vậy, đơn giá này đã cao hơn đơn giá chuyển nhượng đất nền đối với lô đất riêng lẻ có đầy đủ hạ tầng tại Dự án có điều kiện tốt hơn nhiều so với Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

Do đó, việc cho rằng DIC Corp “Bán lúa non, giá bèo” là hoàn toàn sai ở thời điểm hợp tác đầu tư. Đồng thời, việc các báo áp dụng đơn giá chuyển nhượng đất hiện nay (cách thời điểm hợp tác 14 năm với điều kiện kinh tế – xã hội và kết nối hạ tầng đã thay đổi rất nhiều) để cho rằng DIC Corp định giá thấp là không phù hợp, thể hiện sự nhầm lẫn nghiêm trọng về mặt kinh tế.

Việc kêu gọi hợp tác đầu tư của DIC Corp đã đạt được thành tựu đáng kể, từng bước xây dựng Dự án Đại Phước thành một khu đô thị kiểu mẫu của Nhơn Trạch nói riêng và Đồng Nai nói chung, góp phần thu hút vốn FDI lớn cho tỉnh Đồng Nai, đóng góp công sức vào sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương, là tiền đề để nhiều nhà đầu tư Quốc tế có năng lực quan tâm, đầu tư vào Nhơn Trạch. Đồng thời, việc kêu gọi hợp tác đầu tư tại Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cũng là tiền đề mở ra bước phát triển vượt bậc của DIC Corp từ doanh nghiệp Nhà nước với vốn điều lệ khi cổ phần hóa (2008) là 370 tỷ đồng, đến tháng 4/2014 là 1.787 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tăng từ 240 tỷ đồng lên 1.182 tỷ đồng. Như vậy, qua quá trình hoạt động, với số vốn ban đầu nhà nước giao cho doanh nghiệp (chỉ khoảng 7 tỷ đồng), Ban Lãnh đạo DIC Corp đã làm tăng lợi ích cho ngân sách Nhà nước lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Tại Báo cáo số 2524/BC-TTCP ngày 09/10/2017 của Thanh tra Chính phủ gửi Thủ tướng Chính phủ đã kết luận: “Về quá trình thực hiện hạch toán tăng lợi nhuận, tăng vốn nhà nước liên quan đến Khu đô thị du lịch sinh thái của Tổng công ty DIC: Từ cuối năm 2008, phần diện tích chuyển nhượng và cho thuê theo các hợp đồng hợp tác, liên doanh trên được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện bàn giao từng phần. Tổng công ty DIC đã tiến hành bàn giao cho nhà đầu tư cấp 2 và hạch toán kinh doanh trong các năm 2008 – 2012, đã thực hiện phân phối lợi nhuận và tăng vốn nhà nước; Từ số vốn Nhà nước tham gia vốn điều lệ 240 tỷ khi cổ phần hóa, đến nay phần vốn nhà nước đã tăng lên 1.182 tỷ đồng, tương ứng tăng 493% so với số vốn ban đầu”.

3./      Về nội dung: “Sai phạm nghiêm trọng: chưa hoàn thành nộp tiền sử dụng đất đã hợp tác đầu tư, góp vốn đối với diện tích đất không thu tiền sử dụng đất”

DIC Corp tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Bộ Xây dựng. Trong quá trình hoạt động (đến nay đã hơn 30 năm), DIC Corp luôn nhận thức nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, kể cả trong công tác sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện các Dự án đầu tư. Đồng thời, trong quá trình hoạt động, DIC Corp chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của đơn vị chủ quản là Bộ Xây dựng, của Thanh tra Chính phủ, Kiếm toán Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương,… Mặt khác, từ năm 2009 đến nay, DIC Corp là doanh nghiệp đại chúng (niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán HOSE) nên phải minh bạch tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của các cổ đông (đặc biệt là các quỹ đầu tư nước ngoài) và UBCKNN. Ngoài ra, hàng năm, DIC Corp đã thuê các Công ty kiểm toán có năng lực và kinh nghiệm, có danh tiếng đang hoạt động tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán, tư vấn cho đơn vị hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

3.1.    Về việc nộp tiền sử dụng đất:  

DIC Corp đã hoàn thành việc nộp toàn bộ tiền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước vào Ngân sách Nhà nước (trên diện tích 2.388.562m2 đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quyết định giao đất số 5510/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004) với số tiền 45.888.271.000 đồng bằng ủy nhiệm chi ngày 21/12/2005 và lệ phí trước bạ là 500.000.000 đồng ngày 27/12/2005 (có biên lai đính kèm).

Năm 2009, do Kiểm toán Nhà nước trong quá trình làm việc với Tỉnh Đồng Nai đã xác định lại khoản tiền bồi thường được khấu trừ tại Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước nên DIC Corp mới phải nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước với giá trị 21.769.015.400 đồng (ngày 06/8/2009).

Như vậy thông tin: “Trong khi toàn bộ diện tích này đã được định giá để liên doanh từ tháng 8/2007 nhưng ngày 6/8/2009 Cục Thuế Đồng Nai mới có thông báo nộp tiền sử dụng đất số 523/TB.CT.KK&KTT cho chủ đầu tư và DIC đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính vào ngày 8/9/2009” mà báo chí đăng tải là không chính xác. DIC Corp đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất từ năm 2005 và đã được Cục Thuế tỉnh Đồng Nai xác nhận tại Văn bản số 2716/CT-KK&KTT ngày 23/10/2007 và toàn bộ tiền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước được Bộ Tài chính xác nhận tại Văn bản số 15175/BTC-TCDN ngày 09/11/2007. Tiền sử dụng đất năm 2009 chỉ là khoản tiền bổ sung do Kiểm toán nhà nước xác định lại giá trị tiền bồi thường được khấu trừ.

3.2.    Về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

Căn cứ trên các khoản chi phí mà DIC Corp đã triển khai đầu tư và giải ngân tại Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, DIC Corp đã phân bổ các khoản chi phí này trên toàn bộ diện tích dự án để tạm tính đơn giá khu đất hợp tác. Tuy nhiên, khi tiến hành ký kết hợp đồng góp vốn, DIC Corp đã cùng Vina Đại Phước thẩm định giá trị quyền sử dụng 916.634m2 đất kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện ký kết các hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vào Vina Đại Phước.

Cụ thể: Sau khi Công ty cổ phần Vina Đại Phước được Cấp giấy chứng nhận đầu tư (Vina Đại Phước được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 15/11/2007), DIC Corp và Công ty Cổ phần Vina Đại Phước đã ký 04 Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng 916.634m2 đất kinh doanh đã nộp tiền sử dụng đất. Căn cứ quy trình, thủ tục hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất đối với trường hợp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, DIC Corp và Vina Đại Phước đã lập hồ sơ đăng ký biến động đất đai và đã được Văn phòng đăng ký đất đai (trước đây là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) tỉnh Đồng Nai chỉnh lý chuyển tên chủ sử dụng đất từ DIC Corp sang cho Công ty Cổ phần Vina Đại Phước (chỉnh lý trang 4).

Như vậy, DIC Corp chỉ thực hiện góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất/cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (tiền sử dụng đất/tiền thuê đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước) và thực hiện Đăng ký biến động đất đai chuyển tên Chủ sử dụng đất từ DIC Corp sang cho Vina Đại Phước là phù hợp theo quy định của Pháp luật về đất đai.

Đối với diện tích đất công cộng (đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị như: hệ thống đường giao thông nội bộ dự án, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, cây xanh, mặt nước,…) nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất được ghi tại Hợp đồng liên doanh là diện tích Công ty cổ phần Vina Đại Phước thực hiện đầu tư phát triển dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Sau khi các công trình hạ tầng trên được hoàn thiện, DIC Corp và Vina Đại Phước có trách nhiệm bàn giao toàn bộ diện tích nêu trên cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích công cộng và không được nhận tiền bồi hoàn. Nội dung này được quy định cụ thể tại Quyết định giao đất số 5510/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 và số 4506/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Các nội dung rà soát về đất đai, quy hoạch,… liên quan đến dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo cụ thể tại Văn bản số 2927/UBND-KTN ngày 23/3/2021, trong đó cũng khẳng định việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất (đối với phần diện tích đã được cấp GCNQSDĐ) của DIC Corp vào các công ty liên doanh để thực hiện dự án cấp 2 cũng như quá trình triển khai các thủ tục đầu tư, đất đai và xây dựng là phù hợp theo quy định của pháp luật.

Như vậy: Nội dung báo chí nêu về việc “DIC góp vốn đối với diện tích đất không thu tiền sử dụng đất” là không đúng với thực tế triển khai.

4/ Về nội dung: “Điều chỉnh quy hoạch nhiều lần”

Ngày 14/9/2004, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4176/QĐ.CT.UBT phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Đô thị du lịch sinh thái Đại Phước. Theo đó, trong dự án có quy hoạch 01 trường đua ngựa tại Phân khu 9. Tuy nhiên, do chủ trương của Chính phủ không khuyến khích đầu tư thêm lĩnh vực này nên DIC Corp đã đề nghị điều chỉnh quy hoạch thành sân golf 18 lỗ và đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2000 tại Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 22/5/2007.

Theo quy định tại Nghị định số 08/2005/ND-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về  quy hoạch xây dựng có quy định nhà đầu tư được điều chỉnh quy hoạch chi tiết khi cần khuyến khích thu hút đầu tư. Vì vậy, trong quá trình triển khai Dự án, DIC Corp và một số nhà đầu tư cấp 2 có đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết Dự án để phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội khu vực và đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương, phê duyệt điều chỉnh.

Như vậy, trong 20 năm qua, tình hình kinh tế – xã hội đất nước có rất nhiều biến động, có những thay đổi vượt bậc so với trước đây. Tuy nhiên, DIC Corp và các nhà đầu tư cấp 2 chỉ có một số lần điều chỉnh cục bộ quy hoạch để phù hợp với tình hình phát triển của khu vực. Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và sau khi quy hoạch được điều chỉnh, về cơ bản không làm tăng diện tích đất kinh doanh và DIC Corp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan như nộp tiền sử dụng đất phát sinh, các loại thuế phí khi điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

5/ Về tiến độ thực hiện Dự án :

Trong điều kiện ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2008 – 2010, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp từ 2019 đến nay, tuy nhiên DIC Corp và các nhà đầu tư cấp 2 cũng luôn cố gắng để triển khai dự án. Theo đó, DIC Corp đã cơ bản hoàn thành tiến độ Dự án theo trách nhiệm của Chủ đầu tư cấp 1 (đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính bao gồm giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước,xử lý nước thải,…). Đồng thời, DIC Corp đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Cầu Đại Phước nối Cù lao với đất liền, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nhà máy cấp nước, nhà máy xử lý nước thải riêng cho Dự án, đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Đường Độn tới Cầu Đại Phước. Các Dự án thành phần như: Dự án Sân golf Đại Phước đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2012; Dự án Hoa Sen Đại Phước với quy mô diện tích 198,5 ha (bao gồm rất nhiều công trình kiến trúc kinh doanh, trong đó có các công trình thương mại dịch vụ cao tầng với tổng mức đầu tư lên đến 400 triệu USD) đã đầu tư đạt khoảng 75%. Đồng thời, theo quy định về việc hỗ trợ doanh nghiệp của Luật Đầu tư, các nhà đầu tư cấp 2 đều đủ điều kiện và đã thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện Dự án.

Đến nay, DIC Corp và các nhà đầu tư cấp 2 đã đầu tư khoảng trên 20.000 tỷ đồng vào Dự án, xét trên tổng thể thì dự án đạt tiến độ, việc thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai và giãn tiến độ các Dự án theo đúng quy định của pháp luật. Tại Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 27/5/2021 của Văn phòng Chính phủ cũng đã ghi nhận: “UBND tỉnh Đồng Nai có nhiều cố gắng trong việc quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thực hiện một số Dự án khu đô thị, khu du lịch, trong đó có triển khai xây dựng Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước tại Cù Lao Ông Cồn, huyện Nhơn Trạch do Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) thực hiện, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội địa phương”.

Việc cơ quan báo chí cho rằng Dự án chậm tiến độ mà các cấp chính quyền địa phương bao che là không chính xác, chưa tìm hiểu kỹ về tiến độ triển khai Dự án và chưa đánh giá đúng những đóng góp của DIC Corp cùng các nhà đầu tư cấp 2 tại Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước trong bối cảnh kinh tế – xã hội từ thời điểm ban đầu triển khai Dự án đến nay.

Là một Doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 30 năm, trải qua rất nhiều lần thay đổi loại hình doanh nghiệp nhưng DIC Corp luôn đặt nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là thực hiện các thủ tục đầu tư và sản xuất kinh doanh theo quy định của Pháp luật, thực hiện mục tiêu kép là mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, đóng góp cho ngân sách Nhà nước cũng như tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Trong quá trình hoạt động, DIC Corp cũng được sự hỗ trợ rất lớn từ các cơ quan báo chí khi đưa tin về các dự án và quảng bá các sự kiện của DIC Corp. Các thông tin trên báo chí đã góp phần giúp cho Lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt được tình hình kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế, hoạch định được kế hoạch, chiến lược hoạt động cho Tổng Công ty. Vì vậy, DIC Corp luôn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Báo chí, góp phần quan trọng vào phát triển đất nước, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ chủ quyền đất nước, tuyên truyền, vận động, định hướng thông tin, ….

Tuy nhiên, hiện vẫn có một số bài viết trên báo chỉ phản ánh một chiều, đưa các thông tin không đúng với thực tế, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, tổn hại vật chất, tinh thần của nhiều tập thể, cá nhân,… Cụ thể, loạt bài viết về DIC Corp trong thời gian vừa qua đã làm cho nhiều nhà đầu tư hoang mang, bán tháo cổ phiếu, giá cổ phiếu giảm liên tục qua các phiên từ quanh vùng giá 27.000 đồng/CP về vùng 22.000 đồng/CP (giảm 18.5%), tương đương thiệt hại gần 2.000 tỷ làm cho doanh nghiệp hoạt động rất khó khăn và đặc biệt còn khó khăn hơn khi đại dịch Covid đang hoành hành trên cả nước, toàn bộ các tỉnh phía Nam phải thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Vì vậy, nếu thời gian tới, một số báo chí tiếp tục phản ảnh và đăng tải các bài viết về DIC Corp và các Dự án do DIC Corp triển khai không đúng với bản chất của sự việc, gây tổn hại cho doanh nghiệp thì buộc lòng chúng tôi phải nhờ đến sự hỗ trợ, giải quyết của cơ quan luật pháp, nhằm đảm bảo sự minh bạch thông tin, uy tín của doanh nghiệp, hạn chế thiệt hại về kinh tế cho DIC Corp và các cổ đông.

Đồng thời, quan điểm của DIC Corp là luôn sẵn sàng hợp tác, phối hợp và chia sẻ thông tin với các cơ quan báo chí để chuyển tải thông tin đến bạn đọc một cách chính xác nhất, tránh những sự nhầm lẫn, suy diễn không đáng có gây tổn hại nặng nề cho Doanh nghiệp. Vì vậy, nếu các cơ quan báo chí cần thông tin, đề nghị liên hệ trực tiếp với Bộ phận truyền thông của Tổng Công ty để được cung cấp thông tin.

Trên đây là những nội dung mà báo chí phản ánh chưa đúng với thực tế triển khai Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước do DIC Corp làm Chủ đầu tư. DIC Corp xin phản hồi để quý cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác yên tâm, tiếp tục song hành cùng với DIC Corp để đạt được mục tiêu đề ra.

DIC Corp xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý cổ đông, nhà đầu tư, các đối tác và các phóng viên chân chính có sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý./.

Trân trọng!

Nguồn: https://www.dic.vn/thong-tin-dic/thong-cao-bao-chi-vv-mot-so-tin-dang-sai-lech-tai-du-an-khu-do-thi-du-lich-thai-dai-phuoc

LIÊN HỆ TƯ VẤN

HOTLINE 24/7: 093 88 33 175
Hoặc Quý vị vui lòng cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi nhận được thông tin.